ÚVOD ZÁHRADNÁ TECHNIKA POĽNOHOSPODÁRSKA TECHNIKA KOMUNÁLNA TECHNIKA INÉ VÝROBKY KONTAKT

PLUHY
JARKOVAČE, HROBKOVAČE, VYORÁVAČE, OBORÁVACIE KOLESÁ
PASÍVNE KYPRIČE, PLEČKY
ROTAČNÉ KYPRIČE
VLEČKY
VALCE


CENNÍK
E-shop

Rotačné kypriče

Rotačný kyprič RK-800A je určený na použitie s malotraktorom AGZAT, ktorý má bočný vývodový hriadeľ. Ten poháňa pracovné orgány proti smeru pojazdu, čím sa dosiahne výborné spracovanie pôdy v nastavenej hĺbke a zároveň vyčistenie pozemku od veľkých nečistôt (kamene, tvrdé hrudy).
Tento kyprič je určený na kyprenie a zrovnávanie povrchu do hĺbky niekoľkých cm. Nie je určený na rozrábanie pôdy pod zemiaky.
Rotačný kyprič RK nie je možné montovať na prevodovku AGZAT s diferenciálom.

Prevodová skriňa KB 211 má v telese umiestnený závitovkový prevod. Horná časť je prispôsobená na upínanie motora s odstredivou spojkou o priemere 120 alebo 80 mm. Pod prírubou sa nachádzajú 4 otvory na upínanie nosiča s radličkou a nosiča vodiaceho kolieska. Na vývodový hriadeľ sa upína kypriace ústrojenstvo alebo oborávacie kolesá. Prevodovú skriňu je možné taktiež použiť ako základ oborávacej súpravy, namontovaním oborávacích kolies a výmenou radličky AKY za jarkovač J 501, alebo plečkovacej súpravy s pasívnou plečkou PP-320. Rotačný kyprič KB 211 je možné dodať aj v prevedení so 4-taktným motorom s výkonom 3.5 až 6HP.
Rotačný kyprič RK 800A
Rotačný kyprič RK 800A

Rotačný kyprič PROFI KB211 s kopinatým kypriacim ústrojenstvom
Rotačný kyprič PROFI KB 211 s kopinatým kypriacim ústrojenstvom
Kypriace ústrojenstvo sa dodáva v nasledovných prevedeniach:

 • KU 211S pravouhlé nože ŠTANDARD – sú určené na prípravu nekamenistej obrábanej pôdy pred sejbou a sadením.
 • KU 211P pravouhlé nože PROFI – sú vyrobené z kvalitnej vysokoodolnej ocele a sú určené na prípravu pôdy v ťažších podmienkach, napr. pri rozrábaní pôdy pred sejbou trávnika, pôdy s výskytom kameňov a pod.
 • KU 211K kopinaté nože PROFI – sú vyrobené z vysokoodolnej ocele a sú určené na prípravu pôdy v ťažších podmienkach, rozrábanie ťažkej pôdy okolo stavieb, zapravenie maštaľného hnoja a pod.
 • Rotačný kyprič KB211 Štandard s pravouhlým kypriacim ústrojenstvom
  Rotačný kyprič KB 211 Štandard s pravouhlým kypriacim ústrojenstvom
  Oborávacia súprava
  Oborávacia súprava

  Voliteľné príslušenstvo: jarkovač J-501, oborávacie kolesá, pasívna plečka PP-320.

  AGROBON Bojná s.r.o., Malé Dvorany 840, 956 01 Bojná