ÚVOD ZÁHRADNÁ TECHNIKA POĽNOHOSPODÁRSKA TECHNIKA KOMUNÁLNA TECHNIKA INÉ VÝROBKY KONTAKT

PLUHY
JARKOVAČE, HROBKOVAČE, VYORÁVAČE, OBORÁVACIE KOLESÁ
PASÍVNE KYPRIČE, PLEČKY
ROTAČNÉ KYPRIČE
PRÍVES NÁKLADNÝ ZA TRAKTOR
VALCE

Aktuálne ceny našich výrobkov Vám zašleme na vyžiadanie.

CENNÍK
E-shop

Záhradná technika

Pluhy, jarkovače, hrobkovače, vyorávače, oborávacie kolesá, pasívne kypriče, plečky, rotačné kypriče, prívesy nákladné za traktor, valce.


Pasívny kyprič PK 700

Pasívny kyprič


Rotačný kyprič

Rotačný kyprič


Hrobkovač HJ 620

Hrobkovač


Pluh otočný

Pluh otočný


Valec ťahaný

Valec ťahaný


Vlečka za dvojkolesový traktor

Príves nákladný za traktor N1115 za dvojkolesový traktor

AGROBON Bojná s.r.o., Malé Dvorany 840, 956 01 Bojná