ÚVOD ZÁHRADNÁ TECHNIKA POĽNOHOSPODÁRSKA TECHNIKA KOMUNÁLNA TECHNIKA INÉ VÝROBKY KONTAKT

PLUHY
JARKOVAČE, HROBKOVAČE, VYORÁVAČE, OBORÁVACIE KOLESÁ
PASÍVNE KYPRIČE, PLEČKY
ROTAČNÉ KYPRIČE
PRÍVESY NÁKLADNÉ ZA TRAKTOR
VALCE


CENNÍK
E-shop

Jarkovače, hrobkovače

Jarkovač J-501 je určený na hĺbenie riadkov pri sadení zeleniny, najčastejšie zemiakov. Pri kombinácii 2 ks jarkovačov s jednoduchým rámom vznikne hrobkovač HJ-620, s ktorým je možné na jeden prejazd ohrnúť riadok z oboch strán.
Jarkovač J 501
Jarkovač J 501
Hrobkovač HJ 620
Hrobkovač HJ 620

Vyorávače zemiakov
Vyorávač zemiakov VZ 8 a VZ 9.
Vyorávač zemiakov VZ 8
Vyorávač zemiakov VZ 8
Vyorávač zemiakov VZ 9
Vyorávač zemiakov VZ 9

Oborávacie kolesá
Oborávacie kolesá a oborávacia súprava.
Oborávacie kolesá a jarkovač J 501
Oborávacie kolesá a jarkovač J 501
Oborávacia súprava
Oborávacia súprava

AGROBON Bojná s.r.o., Malé Dvorany 840, 956 01 Bojná